Segellat de pas d’instal·lacions

En què consisteix?

En aquest apartat s’inclouen tots aquells elements la funció dels quals és evitar la propagació del foc a través dels passos d’instal·lacions que travessen elements de compartimentació, com ara cablejat elèctric i canonades plàstiques.

A continuació, es mostren els elements més usats per al segellat de passos d’instal·lacions: